Mijn loopbaan

Mijn loopbaan
Mijn eigen bureau Equusvalent Coaching & Cocreatie is eerder een nevenactiviteit, aangezien ik ook altijd andere banen of werkzaamheden heb gehad. Hier een overzicht:

In 2017 heb ik Praktijk de Voorsprong opgericht. Met behulp van kinesiologie bekijk ik jouw vragen en (fysieke) klachten bekijk ik van alle kanten en laat je fysiek contact maken met wat er werkelijk speelt. Ik luister achter de woorden en benoem non-verbale signalen, zodat jouw bewustzijn groeit en je steeds beter in balans blijft in een dynamische wereld. Voor deze behandelvorm is vergoeding via je zorgverzekeraar mogelijk. Zie verder www.prakijkdevoorsprong.nl.

In het schooljaar 2019-2020 was ik Onderwijsdirecteur bij College den Hulster in Venlo. Daarin heb ik de scholengemeenschap onder meer begeleid naar gedeeld leiderschap doordat de managementlagen van drie naar twee werden teruggebracht. Een mooie vorm van een interim opdracht.

Van juli 2015 tot 2019 was ik freelance adviseur bij bureau Geerts & Partners BV in Vught. Het is een gespecialiseerd bureau in loopbaanbegeleiding, werving & selectie en mobiliteit. In samenwerking met hen verricht ik diensten in het verlengde van mijn opgebouwde expertise. Dit betekent veelal procesbegeleiding van (hoger) management, professionals en teams.

Van 2010 tot juni 2015 was ik vestigingsdirecteur bij Helicon Opleidingen MBO Nijmegen. De school biedt MBO opleidingen in zogeheten groene domeinen, te weten Animal Friends, Nature & Design en Nature & Health. Met ruim 90 medewerkers is de school een open, bruisend leercentrum voor 770 leerlingen op niveau 2, 3 en 4 geworden.

Van 2002 tot 2010 heb ik hoogopgeleiden professionals begeleid met het starten van hun eigen bedrijf via de stichting Teamvenlo, een samenwerking van Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen en de Kamer van Koophandel, later ook in de euregio met de Hochschule Niederrhein. Bijna 200 mensen heb ik begeleid in deze cruciale fase in hun leven. Ruim 85 bedrijven zijn hieruit voortgekomen, waarvan velen nog steeds bestaan.
Mijn bijdrage is vooral gericht op het ondersteunen van het persoonlijke proces van vakman naar ondernemer. Daarbij kijk ik naar zijn of haar mogelijkheden vanuit opleiding, werkervaring en persoonlijkheid en breng deze in verband met een reële en goede positie op de markt.

Begin 2006 ben ik met mijn bureau Equusvalent Coaching & Cocreatie begonnen. Mijn inspiratie heb ik zeker aan mijn startende ondernemers te danken.

Daarnaast was ik in de periode van 2007 tot 2010 werkzaam als waarnemend directeur van de Universiteit Maastricht Vestiging Venlo. Deze vestiging is in 2009 een tweetal masters of sciences gestart en is inmiddels een volwaardige campus. Mijn taak was het begeleiden van de opbouw van de vestiging met een nadruk op het op gang brengen van samenwerking tussen diverse betrokken partners.

Voor 2002 ben ik o.a. werkzaam geweest bij PinkRoccade Public als business consultant voor het onderwijsveld en bij de Inspectie van het Onderwijs als stafmedewerker bij bedrijfsvoering en P&O.

Mijn studie Bedrijfseconomie met afstudeerrichting Organisatiekunde is mijn academische vorming bij de Universiteit Maastricht.