Case: leidinggevende

Een leidinggevende vond dat haar medewerkers niet zelfstandig genoeg werkten en had het gevoel de kar alleen te moeten trekken.

Na een voorbereiding op het binnentreden van de rijbak waar een grote pony voor de leidinggevende klaar stond, kreeg ze de opdracht om de pony los achter haar aan te laten lopen. Dat deed ie inderdaad, maar hij koos ervoor om heel dicht achter haar te lopen. Op de vraag of de situatie haar bekend voorkwam, gaf ze bevestigend antwoord. Op haar werk had ze ook geregeld het gevoel dat anderen in haar nek hijgen.
Door een oefening te doen waarbij ze de opdracht kreeg om zich groot en vriendelijk te maken, nam ze letterlijk meer ruimte in. De pony merkte dat op en koos direct een grotere en veel prettigere afstand. De leidinggevende kon weer ademhalen en met gerichte adviezen voor haar team is het haar gelukt om tot een open en effectievere samenwerking te komen.
Terug naar cases.