Groepen

Ben je een leidinggevende of een teamlid van afdeling in organisaties van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, dan kun je bij mij terecht. De inzet van paarden kun je onder meer bij de volgende situaties inzetten:

  • Wanneer jouw intenties en/of je koers met het team heel anders uitpakt dan je had verwacht.
  • Je voelt aan dat de onderstroom van de groepsdynamiek in je team anders is dan de bovenstroom, maar je krijgt daar geen grip op.
  • Er is een toenemende aanspraak op communicatief en empathisch vermogen van jou en je medewerkers.
  • Je merkt dat jouw team stagneert in ontwikkeling en er is bereidheid dit te willen doorbreken.

Doel: een goed draaiend team in een dynamische wereld

Jouw team bevindt zich in de dynamisch veranderende wereld en heeft daar mogelijk nog geen adequaat antwoord op gevonden. Er staan fundamentele veranderingen voor de deur die echt een andere aanpak vergen. Je wil een ander antwoord geven dan nu om de uitdagingen te lijf te gaan.

Hoe: posities en processen aan de oppervlakte brengen

Paarden en kuddes hebben vooral de functie van metafoor en bieden een ingang voor het op gang brengen van een interactief proces in de groep. Bij het werken met de paarden, zal blijken dat onderliggende processen en positie van teamleden aan de oppervlakte komen. Door het benoemen van de subtiele dynamiek in de groep word je je bewust van de kracht van non-verbale communicatie. De onderste steen komt boven. Dat alleen al maakt dat je je anders opstelt naar jezelf en anderen.

Door mijn gevoeligheid als instrument in te zetten in combinatie met mijn professionele achtergrond in bedrijfseconomie en mijn loopbaan in onderwijs en overheid kan ik jouw team in een verandertraject begeleiden. Dit kan zowel door meerdere workshops bij de paarden te organiseren, als ook door in jouw organisatie werkzaam te zijn en zo mee te helpen de benodigde transformaties te realiseren. Dit is altijd maatwerk. Neem hiervoor contact met mij op.