Wie – Curriculum Saskia van Leeuwen

Voor mijn werk is zowel mijn zakelijke ervaring als mijn ervaring met paarden van belang.

Ervaring in bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen
De rode draad in mijn loopbaan is ontwikkeling van talenten van mens en organisatie, vooral in het onderwijs. Variërend in rollen van leidinggevende, coach, procesbegeleider, projectmanager, adviseur en consultant. Veelal werk ik samen met intern en extern betrokkenen uit onderwijs, overheid (gemeenten, provincies, KvK) en bedrijfsleven, waarbij ik complexe belangen in kaart breng, synergie en resultaten genereer. Ik zet aan tot ontplooiing van eigen talent en help mens en organisatie over ervaren obstakels te gaan, waardoor transformaties mogelijk worden en groei binnen handbereik komt.

Mijn talent zet ik in voor mensen die mij op individuele basis vinden als in organisaties; zowel met als zonder paarden.

Zo heb ik een weg gevonden in mijn worsteling om al mijn talenten tot uiting te brengen en zo ogenschijnlijk verschillende werelden met elkaar te verbinden. Op mijn eigen wijze integreer ik mijn zakelijke leven met mijn werk met de paarden. Authentiek en congruent handelen vormen hierin de verbinding.