Disclaimer/AVG

Privacy Verklaring

Inleiding
Equusvalent Coaching & Cocreatie verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg
Equusvalent Coaching & Cocreatie verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Equusvalent Coaching & Cocreatie en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
Equusvalent Coaching & Cocreatie behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Equusvalent Coaching & Cocreatie verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan onze evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien je geen prijs meer stelt op deze informatie, kun je je hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in dergelijke uitingen of Equusvalent Coaching & Cocreatie hiervan per mail op de hoogte stellen via info@equusvalent.nl. Equusvalent Coaching & Cocreatie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.equusvalent.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Equusvalent Coaching & Cocreatie beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Equusvalent Coaching & Cocreatie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Equusvalent Coaching & Cocreatie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Equusvalent Coaching & Cocreatie inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Equusvalent Coaching & Cocreatie de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Equusvalent Coaching & Cocreatie kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Equusvalent Coaching & Cocreatie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van www.equusvalent.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Equusvalent Coaching & Cocreatie kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek per e-mail aan ons richten of een contactformulier op onze website invullen.

Wijziging van Privacy Verklaring
Equusvalent Coaching & Cocreatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Equusvalent Coaching & Cocreatie adviseert je regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Gegevens voor registratie om contact te onderhouden ten behoeve van eventueel gewenste dienstverlening. Alleen die gegevens voor dit contact worden bewaard: naam, telefoonnummer, emailadres en woonadres. De gegevens worden op een beveiligde wijze bewaard, waardoor derden geen toegang hiertoe hebben. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Bewaartijd
Jouw gegevens worden zolang bewaard gedurende de afgesproken dienstverlening en als je daarna in ons bestand vermeld wil blijven.
Je hebt het recht deze gegevens te laten verwijderen. Je dient hiervoor een mail te sturen via het contactformulier op de website.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Equusvalent Coaching & Cocreatie, dan kun je deze richten aan info@equusvalent.nl, telefoon 06-1484 8994 of via het contactformulier op de website.